Danh sách Ban Chấp Hành

Tisk

BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI

(Đã bổ sung trong cuộc họp BCH, 13h30 ngày 20.03.2010)

TT Họ và tên ủy viên Khu vực Điện thoại  
E-mail
1

ông Nguyễn Hữu Lợi

(TB kiểm tra)

Karlovy Vary 725 666 666
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
2 ông Vũ Đăng Khoa Karlovy Vary 602 552 336
3 ông Nguyễn Trung Hà,Ing.,PhDr. Plzen 608 022 418 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
4

ông Nguyễn Sinh

(Phó CT2)

Plzen 731 465 567 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
5 ông Tấn Nguyên Ustí nad Labem 724 125 270
6 ông Đỗ Khảng Litvínov 602 613 510 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
7

ông Giang Thành

(Phó CT1 - thường trực)

Praha 721 222 666 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
8

ông Vũ Phương, Ing.

(Bí thư 1 + quỹ)

Praha 602 136 586 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
9 ông Nguyễn Vũ Mladá Boleslav 603 847 850 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
10

ông Hoàng Thắng, Mgr.

(Bí thư 2)

Praha 775 773 777 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
11

ông Phạm Công Tú, Ing.

(Chủ tịch)

Rožnov

pod Radhoštěm

602 727 701 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
12 ông Trần Tuấn Kopřívnice 721 649 775 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
13 bà Ha Tranová Praha 728 179 288 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
14 ông Trần Hồng Phong Krumlov 602 122 023 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
15 ông Đoàn Hoà Jihlava 774 520 816 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
16 ông Phạm Tuấn Praha 774 703 788 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
17 ông Hà Minh, Bc. Ostrava 602 777 808 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
18 ông Trần Bình České Budějovice 731 730 001 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
19 ông Nguyễn Việt Phương, Ing. Praha 777 246 806 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
20 bà Hằng Pašáková Olomouc 776 045 701 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Bấm vào đây để xem bản danh sách chi tiết.