Thơ Xuân

PDFTiskEmail

Song Thái

NĂM NAY NĂM LỢN

Năm nay thân Lợn sướng vô ngần

Chễm chệ ngôi cao: Nữ Chúa Xuân

Chỗ chúc chỗ mừng trên đất nước

Người chào người đón chốn hương lân

Cưới xin dẫn đến mừng hai họ

Đình đám dâng lên tế bách thần

Ủn ỉn ăn no rồi ngủ kỹ

Điềm lành yên ổn khắp xa gần.


Starší novinky:
  • 01/02/2019 23:35 -